Wstępniak to podstawa

By | 14:34 Leave a Comment
Często, gdy projektujemy pismo firmowe, pojawia się pytanie: czy pisać na początku magazyny słowo wstępne od redaktora naczelnego?
Niektórzy nie czują takiej potrzeby. A nawet się krygują, że nie chcą się tak promować. Ale to błąd – dobre pismo powinno mieć tekst na początku zwany potocznie „wstępniakiem”.
Dlaczego? Bo dzięki niemu możemy:
- rozmawiać z czytelnikiem o pomysłach redakcji,

- polecać materiały, na które warto zwrócić uwagę,

- pisać o magazynie i zmianach jakie w nim zachodzą,
- zdradzać kulisy tego, jak powstawały materiały (ale pamiętajmy, by nie robić z siebie bohaterów),

- zwracać uwagę na kontekst wydarzeń w jakich pismo się ukazuje i pokazać, dlaczego akurat te materiały zajęły w magazynie dużo miejsca,

- witać na łamach pism wewnętrznych nowych autorów (jako docenienie włożonego przez nich wysiłku w powstanie tekstu).

Przyjęło się, że wstępniaki pisze redaktor naczelny. Ale to nie sztywna reguła – może to robić inna osoba z redakcji, może to być też funkcja przechodnia. Wszystko zależy od tego, jak redakcja jest skonstruowana i jak często nasze pismo się ukazuje.
Zwracam szczególnie uwagę na punkt o zmianach w piśmie. Często zapominamy o tym, by informować czytelników o nowych rubrykach czy modyfikacjach układu pisma. A wstępniak to doskonałe miejsce do wyjaśnienia przez redakcję, dlaczego zdecydowaliśmy się na zmiany w magazynie.
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: