Atuty pisma firmowego

By | 11:01 Leave a Comment
Komunikacja z pracownikami może odbywać się na rozmaite sposoby. Ale warto zwrócić uwagę, jak wiele możemy osiągnąć dzięki wydawaniu dobrego firmowego biuletynu.
Najważniejszą cechą pisma firmowego jest jego jawność. Wszyscy pracownicy niezależnie od stanowiska, jakie zajmują, bez względu na staż pracy, otrzymują takie samo wydawnictwo. To buduje poczucie wspólnoty. Nie można zapominać, że pisma firmowe są atrakcyjne i czytane przez pracowników nie tylko dla wiedzy, ale także dla przyjemności. Gdy dobrze ustawimy proporcje treści w naszej gazecie, nie będzie ona nudną i niechcianą lekturą, ale chwilą czytelniczej radości. Biuletyny firmowe to również użyteczne wydawnictwa, które pozwalają zwiększać wiedzę pracowników o firmie, o procesach i zmianach, które w niej zachodzą. Są wspaniałym forum do wymiany doświadczeń oraz informowania o wdrożeniach. A ponieważ pisma wydajemy regularnie, dzięki temu nasza komunikacja zachowuje ciągłość (szczegółowo już o tym pisaliśmy).
Pismo firmowe to narządzie wielu możliwości, na którym możemy oprzeć naszą komunikację w firmie. Pamiętajmy, że bez skutecznej komunikacji wewnątrz, nie da się zbudować dobrych relacji na zewnątrz.
A na koniec – w kryzysowych czasach bardzo ważny argument. Wydawanie pisma firmowego, w porównaniu z innymi środkami komunikowania wewnątrz, nie jest drogie.
Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: