Czego potrzebuje pracownik?

By | 10:34 Leave a Comment

W nowym numerze naszego firmowego newslettera, który ukaże się w ciągu najbliższych dni, piszę o zapomnianych formach komunikacji wewnątrz firmowej. Wiele firm zapomniało bowiem, że najważniejszą formą komunikowania jest kontakt bezpośredni. Czemu? Spójrzmy na kwestie komunikacji wewnętrznej od strony psychologii.


Czym jest firma? – to pytanie musi zadać sobie każda osoba, która chce prowadzić w firmie skuteczną komunikację. Wiele osób bagatelizuje jej rolę i nie stosuje w firmie żadnych narzędzi komunikacji. Inne firmy, chcąc podążać za rozwojem technologicznym, skupiają się wyłącznie na narzędziach elektronicznych i mobilnych (newslettery, mailing, portale społecznościowe). Są to bardzo skuteczne narzędzia, jednak powróćmy do pytania postawionego na początku.

Komunikacja drogą do celu
Firma, mówiąc najprościej, to zespół ludzi nastawiony na realizację określonych celów. Zespół ten może działać na zasadzie hierarchiczności lub równorzędności, wciąż jednak działania całego zespołu nastawione są finalnie na osiągnięcie wyznaczonego celu. I to właśnie komunikacja wpływa na jego realizację. Od niej zależy jakość, szybkość i rodzaj działań, podejmowanych w celu realizacji. Żaden, choćby najprostszy projekt, nie zostanie zrealizowany bez sprawnej komunikacji.

fot. dreamstime.com


Czym jest komunikacja?
Stwierdzenie, że komunikacja polega wyłącznie na przekazywaniu informacji jest założeniem błędnym. Już na początku wieku XX Roman Jakobson wskazał, że, poza przekazaniem informacji, do komunikacji potrzebne są także elementy dodatkowe jak kontekst, kontakt, a przede wszystkim, jak byśmy to dzisiaj nazwali, wywołanie interakcji. Komunikacja firmowa powinna, w równym stopniu, zakładać przekazywanie informacji, jak i informacje zwrotne od pracowników – powinna zakładań dialog. Dzięki temu osoby komunikujące (przełożenie) wiedzą, czy ich komunikaty został zrozumiany. Forma dialogowa pomaga także wykrywać wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy. Wpływa także na pracowników, którzy czują się docenieni, a docenieni efektywniej pracują.

Komunikacja zakodowana w psychice
Komunikacja, bez względu na obszar aktywności (prywatny/zawodowy), nie służy wyłącznie wyrażaniu myśli, czy opinii. Komunikacja jest dla człowieka narzędziem, które pozwala mu zaspokoić swoje potrzeby. Zaspokaja potrzeby fizyczne (wpływa na zdrowie i kondycję psychiczną), potrzeby ego (dzięki komunikacji poznajemy siebie) oraz potrzeby społeczne (dzięki komunikacji ludzie wchodzą w interakcje społeczne, które wynikają z naturalnej potrzeby uczestniczenia w życiu jakiejś wspólnoty). Często środowisko firmowe staje się jedyną społecznością (poza podstawową przynależnością narodową), do której może należeć osoba. Odnosząc te zależności do życia firmy, dwustronna komunikacja (komunikat od zarządu/przełożonych – odpowiedź od pracowników) pozwala poczuć pracownikom więź z firmą oraz innymi pracownikami. Dzięki temu czują, że mają wpływ na jej funkcjonowanie. Jednocześnie budują poczucie swojej wartości, wiedzą, że są potrzebni oraz istotni, a ich zdanie jest brane pod uwagę. Tworzy się więc swoista więź, przywiązanie pracownika do swojego miejsca pracy. Pamiętajmy również, że firma nie jest abstrakcyjną jednostką, w której pracownicy wykonują zlecone zadania bez wkładu emocjonalnego. Firma jest miejscem, gdzie pracownik spędza znaczną część swojego czasu. Zawsze pojawiają się w niej wątki prywatne, a część pracowników nawiązuje między sobą bliższe relacje. Oczekuje więc, podobnie jak w życiu prywatnym, otwartości ze strony pracodawcy. Uczciwego traktowania, które polega właśnie na odpowiednim komunikowaniu, które nie tylko tłumaczy, ale także „słucha”.

Więcej na temat psychologicznych aspektów komunikacji firmowej przeczytacie w książce Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej pod red. Wiesława Harasima

Rafał Włodarski


Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: