MEDIA FIRMOWE W EUROPIE

By | 14:43 Leave a Comment

„Obecnie najcenniejszym kapitałem nie są pieniądze, a uwaga docelowego odbiorcy” – tak podsumowuje tendencje rozwoju nowoczesnej prasy firmowej i mediów w Europie V. Egli – dyrektor do spraw międzynarodowych Forum Corporate Publishing Niemiec, Austrii i Szwajcarii.W społeczeństwie informacyjnym media firmowe spełniają rolę nie tylko informacyjną, ale też multiplikującą opinię publiczną, rolę mediatora pomiędzy biznesem,
a społeczeństwem, czy aktywnego moderatora dialogu firmy z odbiorcą. Według badań Forum Corporate Publishing, trzy czwarte niemieckich respondentów uważa, że publikacje wewnątrzfirmowe
są tak samo ważne jak PR czy tradycyjna reklama. Ponad 85% firm w Niemczech korzysta z content marketingu w swoich działaniach komunikacyjnych – za pośrednictwem mediów drukowanych i elektronicznych.. W ostatnich latach tylko na wydanie własnych wewnętrznych czasopism europejskie firmy wydały 4,3-4,6 miliardów dolarów.
U naszych sąsiadów za wschodnią granicą media firmowe zaczęły raczkować na początku lat 90-tych . Według Dmytra Oltazhevskyiego z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, wraz z rozpadem ZSRR na Ukrainie i w Rosji, prasę firmową zaczęto traktować jako narzędzie informujące pracowników firmy o świecie i środowiska firmy oraz jako łącznik i źródło informacji dla mieszkańców miast, potencjalnych klientów lub pracowników danego przedsiębiorstwa. Wszystkie firmy europejskie, bez względu na położenie geograficzne, zgodnie wskazują, że najważniejszą funkcją mediów firmowych jest funkcja informacyjna, a zaraz za nią integracja wewnętrzna.Media firmowe rozwijają się dzięki różnorodności kanałów dystrybucji treści. Wcześniej standardem było typowe periodyczne wydanie magazynu firmowego typu B2C lub B2B i strona internetowa. Firmy wzbogacają swoją ofertę o filmy promocyjne, kanały video, reportaże, prezentacje, a nawet własne programy telewizyjne. Trudność realizowania celów sprzedażowych firm poprzez tradycyjne media lub nawet nowe media przyczyniła się do rozwoju mediów własnych. Wiele europejskich firm stawia na kilka sprawdzonych kanałów i często, w przypadku wydań prasowych i elektronicznych, idzie w kierunku magazynów lifestylowych. Przykładem może być miesięcznik Skarb drogerii Rossmann, którego treści równać się mogą z poczytniejszymi magazynami dla kobiet w Polsce. Kolejnym przykładem z podobnej branży jest Sense of Beauty Dr Ireny Eris – ekskluzywny magazyn z efektownymi zdjęciami i contentem dobrej jakości, który w 2016 r. zdobył złoto na Szpaltach Roku w kategorii magazyn dla klientów B2C w nakładzie powyżej 10 tys. egz. W tę samą stronę zmierza Kaleidoscope – pismo pokładowe Polskich Linii Lotniczych LOT, które stanowi ważne narzędzie komunikacji korporacyjnej oraz budowania wizerunku firmy i niejednokrotnie ląduje w torbie podróżnej pasażera. O rozwoju custom publishingu świadczy również coraz większa liczba wydań dwujęzycznych. W Polsce na razie treści tłumaczone są tylko na język angielski, jednak we Francji spotyka się prasę firmową w dwu lub trzech językach.. Media firmowe aby być skuteczne w pełnieniu swojej roli, powinny odpowiadać realnym potrzebom odbiorców i proponować aktualną informację dobrej jakości. Tendencja wzrostowa liczby firm w Europie, które korzystają z mediów własnych w celu wymiany informacji pomiędzy pracownikami, klientami i partnerami, świadczy o tym, że custom publishing zaczyna być traktowany jak inwestycja w firmę. Walka o uwagę odbiorcy wymaga zaś stałego rozwoju branży mediów firmowych, które wychodzą za mury korporacji i stają się coraz bliższe i bardziej rozpoznawalne przez klienta.

Iza Prystasz

Źródło: D.Oltazhevskyy „Nowoczesna prasa firmowa: Polska, Ukraina, Świat” w: „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 1/2015, s. 90-99.


Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: