Polska vs Europa. Kto (komunikacyjną) górą?

By | 15:32 Leave a Comment

Co łączy, a co dzieli działy komunikacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? Badanie przeprowadzone przez MSL Group pozwoliło sprawdzić, jak w przypadku firm technologicznych wygląda sytuacja w obszarze współpracy z agencjami PR i uniwersytetami oraz w zakresie social media.


„Największą wartością raportu jest szczerość i otwartość PR Managerów biorących udział w ankiecie” – czytamy w raporcie MSL Group do badania pn. „Trendy w komunikacji firm technologicznych. Polska vs Europa Środkowo-Wschodnia”. To pierwsza tego typu analiza w tej części kontynentu. MSL w ostatnim kwartale 2013 roku przepytało kilkudziesięciu PR Managerów m.in. z Bułgarii, Słowenii i Ukrainy. Co się okazało?

  • Europa Środkowo-Wschodnia przeszła przez kryzys finansowy lepiej niż Polska – żadna z firm biorących udział w badaniu nie zadeklarowała ograniczenia budżetu w 2014 roku, prawie 25% mówiło nawet o zwiększeniu wydatków; w Polsce entuzjastów większych nakładów na komunikację było zaledwie 8%.

  • Polskie działy komunikacji częściej bazują na lokalnym contencie (40%), w konfrontowanej części kontynentu odsetek ten wyniósł 25%.

  • W Polsce social media leżą w gestii co drugiego działu komunikacji, w Europie Środkowo-Wschodniej tylko co dziesiąta firma sama obsługuje media społecznościowe (zwykle robi to dział marketingu, agencja PR albo dział HR).

  • Dla europejskiej branży PR uniwersytety to ważny kierunek działań, polscy managerowie prawie w ogóle nie wskazywali na uczelnie jako na potencjalnych influencerów.Badanie trendów komunikacyjnych firm technologicznych przeprowadziła firma MSL GroupDobrym komentarzem do każdego z przytoczonych wniosków, mogą być wypowiedzi udzielone przez ankietowanych przez MSL specjalistów ds. komunikacji oraz wnioski autorów badania:

Ad. 1. „Na ambitne projekty w priorytetowych tematach można uzyskać dodatkowy budżet”.

Ad. 2. „To treści lokalne mają lepszy oddźwięk w mediach. Niestety, jest ich wciąż za mało”.

Ad. 3. „W naszej firmie to wszystko jeszcze raczkuje”.

Ad. 4. Uczelnie to dla firm technologicznych źródło przyszłych pracowników i przyszłych       klientów.


Szczególnie ważne wydają się dwa ostatnie wnioski płynące z raportu MSL. Firmy, nie tylko technologiczne, powinny uświadomić sobie, że SM to dzisiaj jedno z podstawowych narzędzi komunikowania marki i komunikowania się z jej odbiorcami. Jak piszą autorzy raportu, social media to generator emocjonalnych, inteligentnych dyskusji, duża wartość. Druga duża wartość kryje się w akademickich murach, gdzie w ramach działań komunikacyjnych można m.in. organizować szkolenia dla wykładowców, oferować konkursy i programy aktywizujące dla studentów oraz szkolenia dla wykładowców.

AGNowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: