Słowo-klucz: zaangażowanie

By | 12:58 Leave a Comment

Co łączy badanie Instytutu Gallupa i prasę firmową? Wspólnym mianownikiem jest tutaj zaangażowanie pracowników.

Raport stworzony przez Instytutu Gallupa, najstarszy ośrodek badania opinii społecznej na świecie, pn. „State of The Global Workplace” pokazał, że globalnie jedynie 13% pracowników angażuje się w swoją pracę, czerpiąc przy tym satysfakcję i gwarantując rozwój firmy. Z raportu wynika, że firmy, które inwestują w swoją załogę, otrzymują w zamian zaangażowanie owocujące nawet trzykrotnie większymi zyskami.

W raporcie Instytutu Gallupa scharakteryzowano trzy rodzaje pracowników. Pierwsza grupa to zaangażowani (engaged), którzy czerpią ze swojej pracy radość i satysfakcję. To najcenniejszy zasób dla firm, działający na ich rozwój i wprowadzający innowacje. Pracownicy niezaangażowani (not engaged) to druga grupa wyróżniona przez IG. Jej przedstawiciele podchodzą do pracy bez pasji i energii. To grupa 63% pracowników, którzy, jak zaznaczyli autorzy raportu, „lunatykują” (czekają na zakończenie dnia). Wreszcie kontestujący pracę – trzeci typ pracowników opisany w raporcie „State of The Global Workplace”. To ludzie niezadowolenie z pracy, okazujący to niezadowolenie i podważający osiągnięcia zaangażowanych pracowników. Jest ich na świecie prawie 25%.


Jesteś ciekawy innych wniosków, płynących z raportu Instytutu Gallupa? Pobierz raport


Zdaniem autorów raportu zaangażowanie pracowników można zwiększyć – co wydaje się dość oczywiste – zatrudniając właściwych ludzi i inwestując w aktualnych pracowników. Druga rada IG odnosi się do dbania o dobre samopoczucie pracowników. Jak czytamy w raporcie – im ono lepsze, tym firma może osiągnąć wyższe zyski. Generatorem dobrego samopoczucia pracowników, a przede wszystkim ich zaangażowania jest prasa firmowa. Szczególną rolę odgrywają magazyny wewnętrzne, które emocjonalnie angażują firmową załogę, budząc jej motywację. Pismo stwarza bowiem poczucie, że pracownicy są częścią konkretnej marki i realizowane przez nich działania realnie wpływają na jej sytuację.

To możliwe dzięki publikowaniu w firmowych gazetach nie tylko informacji ważnych z punktu widzenia osób decyzyjnych, kierownictwa (od nich nie da się uciec, ale można zadbać, by zostały zaprezentowane w ciekawej formie i straciły tym samym na „nudności”), ale też luźniejszych materiałów, zawierających relacje z firmowych imprez, pokazujące społeczną działalność i pasje pracowników. Jak słusznie zauważył bowiem Jacek Prześluga, jeden z jurorów konkursu Szpalty Roku organizowanego przez SPF, mówiąc o najważniejszych cechach prasy firmowej: „Zwracam uwagę na content (…). Weryfikuję, (…) czy prowokuje odbiorcę do działań i jak bardzo go angażuje – nie tylko na poziomie krzyżówek i rebusów. Największym grzechem w publikacjach firmowych jest przybieranie formy pasa transmisyjnego – od zarządu lub managamenetu do załogi i klientów. Nowoczesne media konsumenckie oraz pracownicze powinny odchodzić od tej formy. W komunikacji arcyważny jest głos pracownika (…)”.

Eksperci Gallupa uważają, że zaangażowani pracownicy nie tylko poprawiają wyniki finansowe firmy, ale są też kreatorami jej wizerunku, reprezentując konkretny brand w kontaktach z innymi. Prasa firmowa wydaje się być odpowiednim narzędziem tej kreacji.




AG




Nowszy post Starszy post Strona główna

0 komentarze: